Kamangha-manghang mga Bagay

Amazing Things Happen - Filipino edition Ang pelikula na ito ay naglalayong i-angat ang kamalayan ng mga taong walang autism, para maintindihan nila kung ano ang autism spectrum disorder. Sa pamamagitan nito, nais ng pelikula na makatulong sa paglikha ng pag-unawa at pagtanggap para sa henerasyon na ito, at sa mga susunod na henerasyon. Hangad namin na ito ay panuorin, pag-usapan at ibahagi (ng libre) ng kahit sino, lalo na ang mga guro at magulang. http://amazingthingshappen.tv/ Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/8Rdf/ https://www.youtube.com/watch?v=TEWdQQlFEGw

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Pacemaker - explanatory video

What happens when a heart gets out of rhythm? This explanatory video is part of a journalistic work on pacemakers by Kira Müller, Cross Media Editorial 2018. Translation and dubbing: alugha