Kamangha-manghang mga Bagay

Amazing Things Happen - Filipino edition Ang pelikula na ito ay naglalayong i-angat ang kamalayan ng mga taong walang autism, para maintindihan nila kung ano ang autism spectrum disorder. Sa pamamagitan nito, nais ng pelikula na makatulong sa paglikha ng pag-unawa at pagtanggap para sa henerasyon na ito, at sa mga susunod na henerasyon. Hangad namin na ito ay panuorin, pag-usapan at ibahagi (ng libre) ng kahit sino, lalo na ang mga guro at magulang. http://amazingthingshappen.tv/ Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/8Rdf/ https://www.youtube.com/watch?v=TEWdQQlFEGw

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Explainer video - beer brewing

You crave a cold beer but all the stores are closed. Then do it yourself. This video explains how. A production from the 2nd year of training for media designer for image and sound, class of 2019 Translation and dubbing: alugha