Случват се Удивителни Неща

Amazing Things Happen - Bulgarian Help me make another animation like this one where autistic kids themselves do the talking: http://bit.ly/AKhappen Този филм се стреми да повиши информираността за аутизма сред аудитория която не спада към аутистичния спектър, да стимулира разбирането и приемането на това състояние от бъдещите поколения. Филмът е създаден за да бъде гледан, обсъждан и споделян (безплатно) от всички, но най-вече учители и родители. http://amazingthingshappen.tv/ https://www.youtube.com/watch?v=R8aqOy-wHY4

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Pacemaker - explanatory video

What happens when a heart gets out of rhythm? This explanatory video is part of a journalistic work on pacemakers by Kira Müller, Cross Media Editorial 2018. Translation and dubbing: alugha