Случват се Удивителни Неща

Amazing Things Happen - Bulgarian Help me make another animation like this one where autistic kids themselves do the talking: http://bit.ly/AKhappen Този филм се стреми да повиши информираността за аутизма сред аудитория която не спада към аутистичния спектър, да стимулира разбирането и приемането на това състояние от бъдещите поколения. Филмът е създаден за да бъде гледан, обсъждан и споделян (безплатно) от всички, но най-вече учители и родители. http://amazingthingshappen.tv/ https://www.youtube.com/watch?v=R8aqOy-wHY4

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Explainer video - beer brewing

You crave a cold beer but all the stores are closed. Then do it yourself. This video explains how. A production from the 2nd year of training for media designer for image and sound, class of 2019 Translation and dubbing: alugha