Değerlendirme ile çok dilli devrim: dil, teknoloji ve eğitimi bir araya getirmek

Tüm öğrenciler için açık, ücretsiz ve kapsayıcı bir platform olan değerlendirme ile eğitim devrimine katılın. değerlendirme matematik, fen, sosyal bilimler ve hatta ekonomik temeller üzerine kısa videolar aracılığıyla herkese evrensel ve eşit düzeyde temel eğitime erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Sesinize, bilginize katılın ya da videoları bildiğiniz tüm eğitim meraklılarına gösterin! https://alucation.alugha.com

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Explainer video - beer brewing

You crave a cold beer but all the stores are closed. Then do it yourself. This video explains how. A production from the 2nd year of training for media designer for image and sound, class of 2019 Translation and dubbing: alugha