Değerlendirme ile çok dilli devrim: dil, teknoloji ve eğitimi bir araya getirmek

Tüm öğrenciler için açık, ücretsiz ve kapsayıcı bir platform olan değerlendirme ile eğitim devrimine katılın. değerlendirme matematik, fen, sosyal bilimler ve hatta ekonomik temeller üzerine kısa videolar aracılığıyla herkese evrensel ve eşit düzeyde temel eğitime erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Sesinize, bilginize katılın ya da videoları bildiğiniz tüm eğitim meraklılarına gösterin! https://alucation.alugha.com

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Pacemaker - explanatory video

What happens when a heart gets out of rhythm? This explanatory video is part of a journalistic work on pacemakers by Kira Müller, Cross Media Editorial 2018. Translation and dubbing: alugha