El primer mitjà de pagament

Al llarg de la història, la moneda ha tingut diferents formes, des de barres metàl·liques fins a grans de cacau. No obstant això, la moneda més utilitzada de tots els temps van ser els cauris. Al començament de la Xina imperial, fins i tot el va servir com a moneda oficial de reserva. Autors: Grup5 /Sabine Klauser/Sebastian Martinez Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/TerraX

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

What do local politicians do?

Laws for Germany are passed in the Bundestag. Local politicians primarily manage the money of their municipality. For example, they can decide whether a new playground should be built in the municipality or how many buses should run. Source: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/kommunalpolitike

What is political immunity?

Politicians in the German Bundestag are under special protection: political immunity. This means, for example, that the police can't investigate them. But why does this protection exist? Authors: ZDF/logo/Simone Klein/Renate Becker, Heidi Stifel Translation and dubbing: alugha Click here to see m

Infrasound - How elephants communicate

Elephants live in a close community in which communication is essential. The animals often communicate in very low pitches. The so-called infrasound is imperceptible to the human ear. Authors: ZDF/Tango Film/Eva-Maria Gfirtner, Judith Adlhoch/Markus Strobel/Jan-Philipp Stahl/Magnet fx Translation