Üp Spöören fan dit trēr Rik 2: Fan Teenkstairen en Snöfelstiinern

Dit taust Video weeget di Teenkstairen fan Kairem en Muasem. Soowen Snöfelstiiner ön fjuur Stairen üp Söl weegi di Grögelkhair fan Nāziregime en Krich. https://frr.wikipedia.org/wiki/Snöfelstiiner https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine https://frr.wikipedia.org/wiki/Snöfelstiiner_üp_Söl https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Sylt

LicenseFair Use

More videos by this producer