OBSH: korononi - pyetje dhe përgjigje (Q & A)

Çfarë është korononusi? Nga vijnë ata? Si mund ta mbroj veten time? Shikoni këtë Pyetje dhe Përgjigje nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë informacion: https://www.who.int/health-topics/coronavirus Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/WHO OBSH: korononi - pyetje dhe përgjigje (Q & A). YouTube: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licencë: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Versionet jo-angleze nuk u krijuan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). OBSH nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e këtyre versioneve. Edicioni origjinal “OBSH: koronoroni - pyetje dhe përgjigje (Q & A). Gjenevë: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licenca: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” do të jetë edicioni i detyrueshëm dhe autentik.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer