Noc oživlých mrtvol (1968)

Noc oživlých mrtvol (alternativně uváděno i Noc žijících mrtvých, anglicky Night of the Living Dead) je nezávislý hororový film z roku 1968 režírovaný Georgem A. Romerem, kde hlavní role zahráli Duane Jones (Ben) a Judith O'Dea (Barbra). Film zachycuje snahu skupinky lidí čelit na pensylvánském venkově přesile neznámých útočníků (zombie). V žánru zombie filmů přinesl důležité ztvárnění zombie jako oživlé mrtvoly živící se lidským masem. Film byl divácky velmi úspěšný (rozpočet byl 114 000 $, přičemž domácí výdělek byl 12 milionů $ a mezinárodní 18 milionů $) a získal status kultovního filmu. Od odborné kritiky se mu ale dostalo odsouzení kvůli explicitnímu násilí, i zde ale byl nakonec úspěšný: Jako důležitý film je zařazen do National Film Registry americké Kongresové knihovny. Na úspěch film navázal režisér natočením dalších pěti filmů (vytvoření filmové série) s podobnou tématikou. Film se dočkal dvou remaků. Film je ve Spojených státech volným dílem (public domain), protože původní kinodistributor, Walter Reade Organization, nevyznačil na kopie filmu zmínku o autorskoprávní ochraně, což tehdejší americký zákon pro udržení autorských práv vyžadoval.[3] Na verzi filmu produkční společnosti s původním (pracovním) názvem Night of the Flesh Eaters se označení o autorskoprávní ochraně vyskytovalo a zřejmě bylo odstraněno spolu se změnou titulu, kterou si vyžádala distribuční společnost. Nechtěná ztráta autorských práv na jedné straně způsobila Romerovi a ostatním tvůrcům značnou finanční škodu, nicméně nejspíše pomohla popularitě filmu. Source ->Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Noc_o%C5%BEivl%C3%BDch_mrtvol

LicensePublic Domain

More videos by this producer

Lost Horizon (1937 film)

Lost Horizon is a 1937 American adventure drama fantasy film directed by Frank Capra. The screenplay by Robert Riskin is based on the 1933 novel of the same name by James Hilton. The film exceeded its original budget by more than $776,000 and took five years to earn back its cost. The serious finan

His Girl Friday - Colorized by alugha

His Girl Friday is a 1940 American screwball comedy directed by Howard Hawks, starring Cary Grant and Rosalind Russell and featuring Ralph Bellamy and Gene Lockhart. It was released by Columbia Pictures. The plot centers on a newspaper editor named Walter Burns who is about to lose his ace reporter

Atom Age Vampire - Colorized by alugha

Atom Age Vampire (Italian: Seddok, l'erede di Satana) is a 1960 Italian horror film directed by Anton Giulio Majano. Shot in black-and-white, the film was produced by Elio Ippolito Mellino and stars Alberto Lupo, Susanne Loret, and Sergio Fantoni. When a stripper (Susanne Loret) is horribly disfigu