Jak konwertować pliki TPL na pędzle ABR w programie Photoshop

Znajdź ustawienie narzędzia pędzla, który chcesz przekonwertować. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz „konwertuj na ustawienie wstępne pędzla”, a pojawi się jako ABR w panelu Pędzle. Aby go wyeksportować, wybierz go w panelu szczotek. Kliknij tutaj. Eksportuj wybrane pędzle. Nadaj swojemu pędzlowi nazwę i zapisz. Teraz przekonwertowałeś pędzel TPL na ABR, który możesz zaimportować do innych aplikacji .

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer