El disc de Nebra

El disc de Nebra és la representació concreta més antiga del món coneguda pels fenòmens astronòmics i té més de 3600 anys d'antiguitat. Mostra una lluna creixent, la lluna plena (de vegades interpretada com el Sol) i un total de 32 estrelles. Autors: ZDF/Terra X/SPIEGEL TV/Christopher Gerisch/Tilman Remme/Reiner Bauer, Oliver Gurr/Oliver Roetz, Philipp Klein/Hauke Ketelsen/Richard Sako Traducció i doblatge: alugha Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/TerraX

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Què són els estromatòlits?

Els estromatòlits són dipòsits de calci. Les pedres poden tenir fins a 3500 milions d'anys. Durant molt de temps es creia que només eren fòssils fins que es va descobrir una colònia “viva” d'estromatòlits a la costa oest d'Austràlia el 1956. Autors: ZDF/Terra X/Viking/Veu Iris/Andreas Kieling, Fra

What does the structure of an eye look like?

How do we see? The structure of the eye: from the transparent cornea to the retina. Author: 3sat/nano, Bluemoon Media, Volker Wasmuth+Patrick Zeilhofer, M. Herrmann+T. Külgen+D. Zanetti, Tobias Adams, 3D Maxi Translation and dubbing: alugha Click here to see more videos: https://alugha.com/Terra

Sustainability seals in the textile industry

The new governmental "Green Button" seal of approval was introduced at the end of 2019. Companies must prove that they act responsibly in terms of human rights, social and environmental issues. In addition, 26 criteria are assessed on the product side. Authors: 3sat/nano/medicine/Dunja Keuper/Johan