காமத்தை வென்ற சிவனின் கதை | Shiva Story In Tamil | #ShivaLivingDeath - Ep 1 | MahaShivRatri 2020

Sadhguru explains the symbolism of Shiva’s third eye and narrates a story related to how Shiva burnt Kama (lust) with his third eye. | Sadhguru Tamil Click here to see more videos: https://bit.ly/2VsdOYE சிவன் தனது மூன்றாவது கண்ணைத் திறந்து காமனை எரித்ததாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. ஆனால், ஆசை என்பது வெளியே தோன்றுவதல்ல, உங்களுக்குள் நிகழ்வது. உங்களுக்குள் உள்ள ஆசையை நீங்கள் எரித்தால் 'நான்' என நீங்கள் உணர்பவை அனைத்தும் இறக்கிறது, நீங்கள் வாழும் மரணமாகிறீர்கள் - உங்கள் இருப்பு நித்தியமானதாகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு - https://isha.sadhguru.org/mahashivratri/ta/ #Lust #ShivaLivingDeath #MahaShivRatri #Shiva ************************************************************************* 📱CONNECT WITH US📱 Download Sadhguru App (Tamil): http://onelink.to/sadhguru__app Facebook: https://www.facebook.com/SadhguruTamil Twitter: https://twitter.com/IshaTamil Blog: tamil.sadhguru.org Instagram: @sadhgurutamil Helo App: http://m.helo-app.com/al/sjxTmQws

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

4:26
6:58
8:53
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.