CO₂ Factor Climàtic

Amb l'ús de carbó, petroli i gas, els humans alliberen unse 40 gigatones de diòxid de carboni a l'atmosfera d'un any. Però, com es causa el CO2 l'efecte hivernacle? Autors: ZDF/Terra X/Grup 5/ Luise Wagner, Jonas Sichert, Andreas Hougardy Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/TerraX

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Què són els estromatòlits?

Els estromatòlits són dipòsits de calci. Les pedres poden tenir fins a 3500 milions d'anys. Durant molt de temps es creia que només eren fòssils fins que es va descobrir una colònia “viva” d'estromatòlits a la costa oest d'Austràlia el 1956. Autors: ZDF/Terra X/Viking/Veu Iris/Andreas Kieling, Fra

What does the structure of an eye look like?

How do we see? The structure of the eye: from the transparent cornea to the retina. Author: 3sat/nano, Bluemoon Media, Volker Wasmuth+Patrick Zeilhofer, M. Herrmann+T. Külgen+D. Zanetti, Tobias Adams, 3D Maxi Translation and dubbing: alugha Click here to see more videos: https://alugha.com/Terra

Sustainability seals in the textile industry

The new governmental "Green Button" seal of approval was introduced at the end of 2019. Companies must prove that they act responsibly in terms of human rights, social and environmental issues. In addition, 26 criteria are assessed on the product side. Authors: 3sat/nano/medicine/Dunja Keuper/Johan