Dla Naszego Świata, autor Mattie J T Stepanek po polsku, polskie napisy

Jeden z najbardziej popularnych (i potrzebnych) wierszy autorstwa Mattie J.T. Stepanka. Mattie napisał ten wiersz 11 września 2001 jako międzynarodowy pasaż dla pokoju. Fundacja Mattie J.T. Stepanka oferuje darmowe tłumaczenia tego wiersza na stronie https://mattieonline.com/for-our-world-campaign-3/ Wiersz można znaleźć w dwóch książkach Mattiego -- Hope Through Heartsongs (Hyperion, 2002) oraz Just Peace: A Message of Hope (AMP, 2006). Prosimy udostępniać -- uznanie/prawa autorskie: Jeni Stepanek i Mattie J.T. Stepanek. Tłumaczenie na stronie Fundacji Mattie J.T. Stepanka: http://www.mattieonline.com/wp-content/uploads/2017/10/for-our-world-POLISH.pdf

LicenseDefault alugha License