हीरो मोटोकॉर्प भारतीय पैरालंपिक संघाचं समर्थन करतं

त्यांच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात रूपांतरित करण्याच्या मार्गात येणारी कोणतीही आव्हाने ते पार करतात. हीरो मोटोकॉर्प भारतीय पॅरालींपिक संघाचं समर्थन करतं.

LicenseDefault alugha License