Con đường dành cho giáo dục - SDG #4

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow SDG #4 là gì? SDG #4 xác định mục tiêu để đảm bảo rằng tất cả trẻ em được tiếp cận giáo dục tiểu học và trung học miễn phí vào năm 2030 và cũng như những biện pháp nào có thể được thực hiện để đạt được mục tiêu này. Video này được sản xuất bởi tác giả tình nguyện: Stacey Moran Trách nhiệm về tính chính xác của nội dung được cung cấp chỉ thuộc về tác giả Video này được tạo ra trong bối cảnh UNSSC và simpleshow sáng kiến tình nguyện viên nền tảng: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Du lịch bền vững 1 - Làm thế nào để chọn đúng món quà lưu niệm

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow Bạn có biết làm thế nào để chọn đúng món quà lưu niệm? Video này giải thích việc tiêu thụ có trách nhiệm trong Du lịch và sẽ giúp thu hẹp danh sách mua hàng tiềm năng của bạn trong kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Video này được sản xuất bở

Dinh dưỡng và Giáo dục: Một tác động đến người kia như thế nào?

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow Mối quan hệ giữa giáo dục và dinh dưỡng là gì? Làm thế nào để một tác động đến người kia? Tìm hiểu trong video của chúng tôi. Video này được tạo ra bởi Chris Ross. Video này được tạo ra để hỗ trợ cho chiến dịch “Mục tiêu 4 - Giáo dục