Rruga e Arsimit - SDG #4

Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/mysimpleshow Çfarë është SDG #4 rreth? SDG #4 përcakton qëllimin për të siguruar që të gjithë fëmijët të kenë qasje në arsimin fillor dhe të mesëm falas deri në vitin 2030 dhe gjithashtu çfarë masash mund të ndërmerren për të arritur këtë qëllim. Kjo video është prodhuar nga autori vullnetar: Stacey Moran Përgjegjësia për saktësinë e përmbajtjes së dhënë banon vetëm tek autorët Kjo video u krijua në kontekstin e UNSSC dhe simpleshow Fondacioni Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer