L2 - 04: Value Proposition - Porozprávajte sa so zákazníkmi

Value Proposition - Porozprávajte sa so zákazníkmi Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer