L2 - 17: Propozimi i Vlerës - Pyetjet e Propozimit të Vlerës

Propozimi i vlerës - Pyetjet e Propozimit të Vlerës Kjo video është pjesë e një kursi online, Si për të ndërtuar një Startup. Video seminar nga Steve Blank. Licencë Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer