Reagimet e zhvendosjes dhe reagimet në zgjidhje | Kimi për të gjithë | Shkolla e Fuse

Mësoni bazat rreth reagimeve të zhvendosjes dhe reagimet në zgjidhje. Cilat janë reagimet e zhvendosjes? dhe çfarë ata në zgjidhje? Gjeni më shumë në këtë video! Kjo video është pjesë e 'Kimisë për Gjithë' - një projekt për edukimin e kimisë nga Fondacioni ynë Charity Fuse - organizata prapa Shkollës së Fuse. Këto video mund të përdoren në një model të kthyer në klasë ose si një ndihmë për rishikim. Cicëroj: https://twitter.com/fuseSchool Të hyni në një përvojë më të thellë të të mësuarit në platformën dhe aplikacionin e shkollës së siguresave: www.fuseschool.org Na ndiqni: na shok: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer