નવા કોરોનાવાયરસથી બચાવવા માટે તબીબી માસ્ક ક્યારે અને કેવી રીતે પહેરવા?

જો તમારી પાસે કોઈ શ્વસન લક્ષણો નથી, જેમ કે તાવ, ઉધરસ અથવા વહેતું નાક, તમારે તબીબી માસ્ક પહેરવાની જરૂર નથી. જ્યારે એકલા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે માસ્ક તમને રક્ષણની ખોટી લાગણી આપી શકે છે અને જ્યારે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ન કરવામાં આવે ત્યારે ચેપનો સ્રોત પણ હોઈ શકે છે. નવલકથા કોરોનાવાયરસ વિશે વધુ જાણો અહીં: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 વધુ વિડિઓઝ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો: https://alugha.com/WHO નવા કોરોનાવાયરસથી બચાવવા માટે તબીબી માસ્ક ક્યારે અને કેવી રીતે પહેરવા?. યુ ટ્યુબ: વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન; 2020. લાઇસન્સ: સીસી બાય-એનસી-એસએ 3.0 આઇજીઓ. બિન-અંગ્રેજી સંસ્કરણો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ડબ્લ્યુએચઓ) દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા ન હતા. ડબ્લ્યુએચઓ આ સંસ્કરણોની સામગ્રી અથવા ચોકસાઈ માટે જવાબદાર નથી. મૂળ આવૃત્તિ “નવા કોરોનાવાયરસથી બચાવવા માટે તબીબી માસ્ક ક્યારે અને કેવી રીતે પહેરવા? જીનીવા: વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન; 2020. લાઇસન્સ: સીસી બાય-એનસી-એસએ 3.0 આઇજીઓ” બંધનકર્તા અને અધિકૃત આવૃત્તિ હશે.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer

નવા કોરોનાવાયરસ થવાથી પોતાને અને અન્યને બચાવવા માટે લોકો શું કરી શકે છે?

વધુ વિડિઓઝ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો: https://alugha.com/WHO નવા કોરોનાવાયરસ સામે પોતાને બચાવવા માટે તમે ઘણા પગલાં અપનાવી શકો છો. આ ટૂંકી વિડિઓ જુઓ અને ડબ્લ્યુએચઓ નિષ્ણાતોની ભલામણો શું છે તે શોધો. વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને આની મુલાકાત લો: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

નવલકથા કોરોનાવાયરસ (2019-nCoV)

વધુ વિડિઓઝ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો: https://alugha.com/WHO નવલકથા કોરોનાવાયરસ વિશે તમે શું જાણો છો જે આરોગ્યની કટોકટીનું કારણ બને છે? કોરોનાવાયરસ (CoV) એ વાયરસનો મોટો પરિવાર છે જે સામાન્ય શરદીથી લઈને મધ્ય પૂર્વ શ્વસન સિન્ડ્રોમ (એમઇઆરએસ-કોવી) અને ગંભીર તીવ્ર શ્વસન સિન્ડ્રોમ (સાર્સ-કોવી) જેવા વધુ

ડબ્લ્યુએચઓ: કોરોનાવાયરસ - પ્રશ્નો અને જવાબો (ક્યૂ એન્ડ એ)

કોરોનાવાયરસ શું છે? તેઓ ક્યાંથી આવે છે? હું મારી જાતને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરી શકું? જવાબો માટે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરફથી આ ક્યૂ એન્ડ એ જુઓ. વધુ માહિતી માટે: https://www.who.int/health-topics/coronavirus વધુ વિડિઓઝ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો: https://alugha.com/WHO ડબ્લ્યુએચઓ: કોરોનાવાયરસ - પ