This video is hosted on the YouTube video platform. Therefore, playing this video requires embedding the YouTube video player by YouTube LLC, USA which belongs to Google LLC, USA. By accepting, you agree that we embed their video player, which is able to set third-party cookies, including those used for advertisement and tracking, and may transfer your browser information and IP address to Google servers. For more information, see Google's privacy policy.

Ħtif transkonfi nali tat-tfal mill-ġenituri

Jekk intom koppja internazzjonali u tiddeċiedu li tisseparaw, jista' jkun li inti jew is-sieħeb/sieħba tiegħek tkunu tixtiequ li tmorru tgħixu f'pajjiż ieħor fl-Ewropa u jista' jkun li tkunu tixtiequ tieħdu lit-tfal tagħkom magħkom. nnHuwa importanti li tagħtu prijorità lid-drittijiet, il-benesseri u l-ħtiġijiet tat-tfal tagħkom l-ewwel. nnQabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni dwar fejn se tmur tgħix int mat-tfal tiegħek, għandek tieqaf ... taħseb ... u tieħu parir mingħand avukat tal-familja speċjalizzat.nnJekk qed tippjana li tissetilja f'pajjiż ġdid, għandek tasal għal ftehim mas-sieħeb/sieħba tiegħek jew iġġib ordni mill-qorti qabel ma titlaq mill-pajjiż bit-tfal tiegħek.nnInkella jista' jitqies bħala Sekwestru tat-Tfal mill-Ġenituri u inti tkun qed tikser il-liġi.nnMingħajr permess jew ordni mill-qorti tista' tikkawża proċedura ġudizzjarja biex tirritorna lit-tfal tiegħek immedjatament lejn il-pajjiż fejn kienu jgħixu.nnInti tista' wkoll tiffaċċja proċeduri kriminali.nnHemm awtoritajiet ċentrali speċjalizzati f'kull pajjiż li jittrattaw it-tfal.nnBilli tieħu parir espert, tista' tevita sitwazzjoni potenzjalment stressanti, ta' ħsara u emozzjonalment ta' dwejjaq.nnKun żgur li l-istorja tiegħek ikollha tmiem hieni wkoll.

More videos by this producer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.