L1.A - 15: Obchodní modely & Zák. Vývoj - zák. Dev. Hotovo zakladateli

Toto video je součástí online kurzu, Jak vytvořit spuštění. Video workshop Steva Blanka. Společná licence Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer