L1.A - 15: Models de Negoci & Cust. Desenvolupament - Cust. Dev. Fet per fundadors

Aquest vídeo forma part d'un curs en línia, Com construir una posada en marxa. Taller de vídeo a càrrec de Steve Blank. Llicència creativa comuna

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer