aeris 3D Ergonomie Nederlands

De basisgedachte van de aeris 3D ergonomie is even simpel als geniaal: elke aerisstoel volgt de bewegingen van het lichaam, niet andersom. Met de geoctrooieerde en op de markt unieke producten is dit allemaal mogelijk: http://www.aeris.de/nl/3d-ergonomie/ 1) Verticaal schommelen 2) Zijwaartse beweeglijkheid 3) Voorwaarts neigen

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer