aeris 3D Ergonomie Nederlands

De basisgedachte van de aeris 3D ergonomie is even simpel als geniaal: elke aerisstoel volgt de bewegingen van het lichaam, niet andersom. Met de geoctrooieerde en op de markt unieke producten is dit allemaal mogelijk: http://www.aeris.de/nl/3d-ergonomie/ 1) Verticaal schommelen 2) Zijwaartse beweeglijkheid 3) Voorwaarts neigen

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer