L2 - 15: Vrednostni predlog - umetnost MVP

Vrednost Predlog - Umetnost MVP Ta video je del spletnega tečaja, Kako zgraditi zagon. Video delavnica Steve Blank. Creative Skupna licenca

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer