L2 - 15: Value Proposition - Umenie MVP

Hodnota Proposition - Umenie MVP Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer