L1.A - 10: Modelet e biznesit & Cust. Zhvillimi - Partnerët kryesorë

Mësoni mjetet kryesore dhe hapat për të ndërtuar një fillim të suksesshëm (ose të paktën zvogëloni rrezikun e dështimit). Një hyrje në bazat e procesit të famshëm të Zhvillimit të Konsumatorëve të Steve Blank, ku sipërmarrësit “dalin nga ndërtesa” për të mbledhur sasi masive të reagimeve të konsumatorëve dhe të tregut, dhe pastaj përdorin atë reagime për të përsëritur vazhdimisht dhe evoluojnë modelet e tyre të biznesit, duke përmirësuar shanset e sukses në çdo hap.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer