L1.A - 10: Obchodné modely a odb. Rozvoj - kľúčoví partneri

Naučte sa kľúčové nástroje a kroky na vybudovanie úspešného spustenia (alebo aspoň znížiť riziko zlyhania). Úvod do základov slávneho procesu rozvoja zákazníkov Steva Blanka, kde podnikatelia „vystupujú z budovy“, aby zhromaždili obrovské množstvo spätnej väzby od zákazníkov a trhu a potom túto spätnú väzbu použili na nepretržitú iteráciu a vývoj svojich obchodných modelov pri štarte, čím sa zvýšia šance na úspech na každom kroku.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer