L2 - 13: Predlog vrednosti - MVP Webmobile

Vrednost Predlog - MVP Webmobile Ta video je del spletnega tečaja, Kako zgraditi zagon. Video delavnica Steve Blank. Creative Skupna licenca

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer