L2 - 13: Výrok hodnoty - MVP Webmobile

Value Proposition - MVP Webmobile Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer