Sfida e duarve të sigurta

Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/WHO Ka gjëra të thjeshta që ne secili duhet të bëjmë për të mbrojtur veten nga #COVID19, duke përfshirë 👐 larje me 🧼 & 💦 ose fshij me bazë alkooli. OBSH po lançon Sfidën #SafeHands për të promovuar fuqinë e pastër 👐 për të luftuar #coronavirus. Bashkohu me sfidën dhe ndani videon tuaj 👐 të larjes! “Sfida Safe Hand. YouTube: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licencë: CC BY-NC-SA 3.0 IGO”. Versionet jo-angleze nuk u krijuan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). OBSH nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e këtyre versioneve. Edicioni origjinal “Sfida Safe Hand. Gjenevë: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licenca: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” do të jetë edicioni i detyrueshëm dhe autentik.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer