L2 - 06: Vrednostni predlog - Storitve vrednostnih ponudb

Vrednost Predlog - Vrednost Proposition Services Ta video je del spletnega tečaja, Kako zgraditi zagon. Video delavnica Steve Blank. Creative Skupna licenca

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer