L2 - 06: Value Proposition - Value Proposition Services

Value Proposition - Value Proposition Services Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer