<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Vårdnad och umgängesrätt över EU:s gränser

Thumbnail of Vårdnad och umgängesrätt över EU:s gränser

Är ni ett av många internationella par som kanske bor utanför ert ursprungsland och drar fördel av den fria rörligheten och möjligheten att studera och arbeta i EU? Om ni bestämmer er för att separera kan situationen bli svårare. Det är viktigt att dina barn har en personlig relation och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, även om ni inte längre bor i samma land. Genom att prata med din partner kan ni komma överens om viktiga frågor inom vårdnad, exempelvis var barnen ska bo, ekonomiska frågor, skolgång och umgängesrätt. Om ni behöver ytterligare stöd för att komma överens kan ni rådfråga en medlare, familjejurist eller socialtjänsten. Om ni ändå inte kan komma överens måste ni gå till domstol. EU:s regler hjälper till att avgöra vilken domstol som ska ta upp ert fall. När domstolen har fastslagit ert föräldraansvar kommer verkställigheten att förenklas i andra EU-länder. För mer information och hjälp med att fatta bästa beslut, besök familjeavsnittet i den europeiska e-juridikportalen. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-sv.do

…More

Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

5

45.5%

nld
Dutch

3

27.3%

eng
English

3

27.3%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

spa
Spanish

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

ces
Czech

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

slk
Slovak

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

pol
Polish

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

hun
Hungarian

0

0.0%

hrv
Croatian

0

0.0%

est
Estonian

0

0.0%

fin
Finnish

0

0.0%

fra
French

0

0.0%

dan
Danish

0

0.0%

bul
Bulgarian

0

0.0%

total

11

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"