<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej

Thumbnail of Prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej

Jesteście jedną z wielu międzynarodowych par, być może żyjącą poza swoim krajem urodzenia, korzystającą ze swobodnego przepływu osób oraz możliwości studiowania i pracy w UE? Jeśli podejmiecie decyzję o rozstaniu, sprawy mogą się znacznie skomplikować. Istotne jest, by wasze dzieci utrzymywały osobiste relacje i regularny kontakt z obojgiem rodziców, którzy być może nie będą już mieszkać w tym samym kraju. Rozmawiając ze swoim partnerem będziesz w stanie uzgodnić istotne aspekty opieki nad dzieckiem, takie jak sprawy związane z miejscem zamieszkania, finansowe, szkolne oraz prawo do widywania się z dzieckiem. Jeśli potrzebujecie pomocy w osiągnięciu porozumienia, możecie skorzystać z porady wykwalifikowanego mediatora, prawnika rodzinnego lub instytucji ochrony praw dziecka. Jeśli nie będziecie w stanie dojść do porozumienia i zaistnieje konieczność zwrócenia się do sądu, zasady unijne pomogą określić, sąd którego kraju UE jest tym właściwym do rozpatrzenia waszej sprawy. Po podjęciu przez sąd decyzji w sprawie opieki rodzicielskiej, łatwiejsze stanie się jej wyegzekwowanie w każdym innym kraju UE. Więcej informacji i pomoc w podjęciu najlepszej dla wszystkich decyzji znajdziesz w dziale spraw rodzinnych europejskiego portalu e-sprawiedliwość. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do

…More

Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

5

45.5%

nld
Dutch

3

27.3%

eng
English

3

27.3%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

spa
Spanish

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

ces
Czech

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

slk
Slovak

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

pol
Polish

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

hun
Hungarian

0

0.0%

hrv
Croatian

0

0.0%

est
Estonian

0

0.0%

fin
Finnish

0

0.0%

fra
French

0

0.0%

dan
Danish

0

0.0%

bul
Bulgarian

0

0.0%

total

11

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"