<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Bērna aizbildniecība un saskarsmes tiesības ES pārrobežu teritorijās

Thumbnail of Bērna aizbildniecība un saskarsmes tiesības ES pārrobežu teritorijās

Vai esat viens no daudzajiem starptautiskajiem pāriem, kas nedzīvo dzimtajā valstī, bet izmanto brīvas pārvietošanās tiesības un iespējas mācīties un strādāt Eiropas Savienībā? Ja jūs izlemtu pārtraukt attiecības, varētu rasties dažādi sarežģījumi. Ir svarīgi, lai jūsu bērni varētu veidot personiskas attiecības un regulāri sazināties ar abiem vecākiem, kas, iespējams, vairs nedzīvo vienā valstī. Aprunājoties ar savu dzīvesbiedru, jūs varat vienoties par svarīgiem aizgādības aspektiem, piemēram, savu bērnu dzīvesvietu, finansēm, izglītību un apmeklējuma tiesībām. Ja vienošanos nav iespējams panākt bez papildu palīdzības, varat vērsties pie mediatora, ģimenes advokāta vai iestādes, kas atbild par jūsu bērna labklājību. Ja arī šādi nevarat vienoties un strīds jārisina tiesas ceļā, ES noteikumi ļauj precizēt, kurā tiesā izskatāma jūsu lieta. Kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par vecāku aizgādību, tās lēmuma ieviešana citās ES valstīs tiek veikta atvieglotā kārtībā. Lai iegūtu vairāk informācijas, kā arī saņemtu palīdzību un pieņemtu vislabāko lēmumu visiem, apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla ģimenēm veltīto sadaļu. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-lv.do

…More

Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

5

45.5%

nld
Dutch

3

27.3%

eng
English

3

27.3%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

spa
Spanish

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

ces
Czech

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

slk
Slovak

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

pol
Polish

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

hun
Hungarian

0

0.0%

hrv
Croatian

0

0.0%

est
Estonian

0

0.0%

fin
Finnish

0

0.0%

fra
French

0

0.0%

dan
Danish

0

0.0%

bul
Bulgarian

0

0.0%

total

11

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"