<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Родителски права върху детето и права на посещение в рамките на ЕС

Thumbnail of Родителски права върху детето и права на посещение в рамките на ЕС

Може би сте една от многото международни двойки, които живеят извън държавата си на произход и се възползват от свободното движение и възможността да учат и работят в ЕС. Ако вземете решение да се разделите, нещата могат да станат по-сложни. Важно е децата ви да имат лични отношения и редовен контакт с двамата родители, които е възможно повече да не живеят в една и съща държава. Като разговаряте с партньора си, можете да се споразумеете по важни аспекти на родителските права, като условия на живот на детето, финанси, образование и права за посещаване. Ако се нуждаете от допълнителна помощ за постигането на споразумение, можете да се обърнете към медиатор специалист, адвокат по семейно право или властите, отговарящи за благосъстоянието на детето ви. Ако не можете да постигнете споразумение по този начин и се налага да отидете на съд, правилата на ЕС ще ви помогнат да установите кой е правилният съд, който да разгледа случая ви. Щом съдът вземе решение по отношение на родителската отговорност, изпълнението му ще бъде по-лесно във всяка друга държава от ЕС. За повече информация и помощ относно това, как да вземете най-доброто решение за всички, посетете секцията по семейноправни въпроси на европейския портал за електронно правосъдие. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-bg.do

…More

Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

5

45.5%

nld
Dutch

3

27.3%

eng
English

3

27.3%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

spa
Spanish

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

ces
Czech

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

slk
Slovak

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

pol
Polish

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

hun
Hungarian

0

0.0%

hrv
Croatian

0

0.0%

est
Estonian

0

0.0%

fin
Finnish

0

0.0%

fra
French

0

0.0%

dan
Danish

0

0.0%

bul
Bulgarian

0

0.0%

total

11

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"