L1.A - 20: Obchodné modely a odb. Vývoj - Validácia zákazníka

Steve Blank: Overenie zákazníka - Ako vytvoriť spustenie Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer