Složeni interes | Matematika za sve | FuseSchool

KREDITI Animacija i dizajn: Murrai Knok Naracija: Luci Billings Scenario: Luci Billings Kliknite ovde da biste videli više video zapisa: https://alugha.com/FuseSchool Posetite nas na vvv.fuseschool.org, gde su svi naši video snimci pažljivo organizovani u teme i određene naloge, i da vidimo šta još imamo u ponudi. Komentirajte, volite i delite sa drugim učenicima. Možete i postavljati i odgovarati na pitanja, a nastavnici će vam se javiti. Ovi video snimci se mogu koristiti u preokrenutom modelu učionice ili kao pomoć u reviziji. Tvitter: https://twitter.com/fuseSchool Pristupite dubljem iskustvu učenja na platformi i aplikaciji FuseSchool: vvv.fuseschool.org Prijatelj nam: http://www.facebook.com/fuseschool Ovaj otvoreni obrazovni resurs je besplatan, pod Creative Commons licencom: Autorstvo-Nekomercijalno CC BI-NC (Pogledaj licencu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Dozvoljeno vam je da preuzmete video za neprofitnu, obrazovnu upotrebu. Ako želite da izmenite video, kontaktirajte nas: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer