Interesi i përbërë | MatEMATIka për të gjithë | FuseSchool

KREDITË Animacion & Dizajn: Murray Knox Tregimi: Lucy Billings Skenari: Lucy Billings Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/FuseSchool Na vizitoni në www.fuseschool.org, ku të gjitha videot tona janë të organizuara me kujdes në tema dhe porosi specifike, dhe për të parë se çfarë tjetër kemi në ofertë. Komentoni, pëlqeni dhe ndani me nxënësit e tjerë. Ju mund të kërkoni dhe të përgjigjeni pyetjeve, dhe mësuesit do të kthehen tek ju. Këto video mund të përdoren në një model të kthyer në klasë ose si një ndihmë për rishikim. Cicëroj: https://twitter.com/fuseSchool Qasja në një përvojë më të thellë të të mësuarit në platformën dhe aplikacionin FuseSchool: www.fuseschool.org na shok: http://www.facebook.com/fuseschool Ky Burim i Hapur Arsimor është pa pagesë, nën një Licencë Creative Commons: Attribution-NonCommercial CC BY-NC (Shiko Aktin e Licencës: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Ju lejohet të shkarkoni videon për përdorim jofitimprurës, arsimor. Nëse dëshironi të modifikoni videon, ju lutemi na kontaktoni: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer