L1.A - 18: Poslovni modeli & Cust. Razvoj - Pivot

Steve Blank pojasnjuje na pivot o tem, kako StartUp dobi graditi. Creative Skupna licenca

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer