L1.A - 18: Obchodné modely a odb. Vývoj - Pivot

Steve Blank vysvetľuje na pivote o tom, ako StartUp dostane stavať. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer