L1.A - 18: Forretningsmodeller & Cust. Utvikling - Pivot

Steve Blank forklarer på en pivot om hvordan en StartUp blir bygget. Creative felles lisens

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer