L1.A - 18: Models de Negoci & Cust. Desenvolupament - Pivot

Steve Blank explica en un pivot sobre com es construeix un StartUp. Llicència creativa comuna

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer