<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Dina rättigheter som EU-medborgare

Thumbnail of Dina rättigheter som EU-medborgare

I EU bor 500 miljoner människor från 27 olika länder. Vi har rätt att bo, arbeta, resa och handla var vi vill i Europa. Varje år gör vi över en miljard resor över gränserna och tolv miljoner av oss bor i ett annat EU-land. Men ibland hindras våra rättigheter och vår frihet att röra oss inom Europa. EU arbetar för att se till att vi alla har samma rättigheter i våra dagliga liv. EU-medborgarnas rättigheter skyddas hemma, utomlands och på Internet


Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

9

29.0%

eng
English

8

25.8%

fra
French

4

12.9%

pol
Polish

3

9.7%

ces
Czech

2

6.5%

fin
Finnish

1

3.2%

bul
Bulgarian

1

3.2%

dan
Danish

1

3.2%

slk
Slovak

1

3.2%

spa
Spanish

1

3.2%

est
Estonian

0

0.0%

hun
Hungarian

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

nld
Dutch

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

total

31

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"