L2 - 16: Value Proposition - Časté chyby s hodnotovou propozíciou

Value Proposition - Časté chyby s hodnotovou propozíciou Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer