L1.A - 25: Obchodné modely a odb. Vývoj - JerseyQuare Úvod

Obchodné modely & odb. Vývoj - JerseyQuare Úvod Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer