L1.A - 25: Models de Negoci & Cust. Desenvolupament - Introducció a JerseySquare

Models de Negoci & Cust. Desenvolupament - Introducció a JerseySquare Aquest vídeo forma part d'un curs en línia, Com construir una posada en marxa. Taller de vídeo a càrrec de Steve Blank. Llicència creativa comuna

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer