Pse të dhuroni për njohuri?

Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/mysimpleshow Dëshironi të jeni pjesë e një kauze të rëndësishme, të krijoni edhe më shumë njohuri dhe në të njëjtën kohë të ndihmoni të tjerët? Në themelin simpleshow ne jemi të përkushtuar për krijimin e burimeve video të thjeshta dhe lehtësisht të arritshme shpjegues. Me ndihmën e Iniciativës sonë Vullnetare, qindra njerëz na kanë ndihmuar të shpjegojmë Axhendën 2030 dhe 17 Objektivat e saj të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ne, ndihmojmë njerëzit të transferojnë njohuritë e tyre në video të thjeshta shpjeguese që të gjithë e kuptojnë. Ndihmoni të bëjmë njohuritë të arritshme për këdo në: https://simpleshow-foundation.org/contribute/ Gjithashtu mund të bashkoheni me ne si vullnetar në: https://simpleshow-foundation.org/volunteer-signup/ Mësoni më shumë në: https://simpleshow-foundation.org/

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer