Hvorfor å donere for kunnskap?

Klikk her for å se flere videoer: https://alugha.com/mysimpleshow Vil du være en del av en viktig sak, skape enda mer kunnskap og samtidig hjelpe de andre? Hos simpleshow foundation er vi dedikert til å lage enkle og lett tilgjengelige forklaringsvideoressurser. Med hjelp av vårt frivillige initiativ har hundrevis av mennesker hjulpet oss med å forklare 2030-agendaen og dens 17 mål for bærekraftig utvikling. Vi hjelper folk med å overføre kunnskapen sin til enkle forklaringsvideoer som alle forstår. Hjelp oss med å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle på: https://simpleshow-foundation.org/contribute/ Du kan også bli med oss som frivillig på: https://simpleshow-foundation.org/volunteer-signup/ Finn ut mer på: https://simpleshow-foundation.org/

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer