Çfarë mund të bëjnë njerëzit për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga marrja e korononasit të ri?

Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/WHO Ka disa masa që ju mund të miratojë për të mbrojtur veten kundër koronavirusi i ri. Shikoni këtë video të shkurtër dhe gjeni se cilat janë rekomandimet nga ekspertët e OBSH. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Çfarë mund të bëjnë njerëzit për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga marrja e korononasit të ri?. YouTube: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licencë: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Versionet jo-angleze nuk u krijuan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). OBSH nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e këtyre versioneve. Edicioni origjinal “Çfarë mund të bëjnë njerëzit për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga marrja e koronave të reja? Gjenevë: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licenca: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” do të jetë edicioni i detyrueshëm dhe autentik.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer